Geleidelijke hervatting van de activiteiten op de zetel van het Brussels Woningfonds

Overeenkomstig de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad in het kader van de afbouw van de inperkingsmaatregelen heeft genomen, delen wij u mee dat het Brussels Woningfonds sinds 1 juli 2020 geleidelijk aan zijn activiteiten op de hoofdzetel heeft hervat.

 • De geleidelijke hervatting van de activiteiten op de zetel heeft betrekking op alle activiteiten waarbij een contact met het publiek is voorzien (kredieten, verkoop, huurhulp, hulp bij de samenstelling van een huurwaarborg). De toegang van het publiek tot de zetel zal echter beperkt blijven tot gevallen van absolute noodzaak en op afspraak.
 • Net zoals tijdens de hele lockdownperiode zullen onze medewerkers u telefonisch informatie blijven verstrekken om op uw vragen en verzoeken te antwoorden: 02/504.32.11 tijdens werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
 •  Stuur bij voorkeur alle documenten en vragen via e-mail:

Verkoop: infoverkoop@wffl.be
Hypothecaire kredieten: infolening@wffl.be
Verhuur: alhh@wffl.be
Huurwaarborg: huurwaarborg@wffl.be
Andere diensten: info@wffl.be

 • Geleidelijke hervatting van de bezoeken aan te koop staande woningen en van de toewijzingen en plaatsbeschrijvingen van de woningen van de huurhulpsector met inachtname van de veiligheids- en hygiënevoorschriften.
 • Aanvragen voor bezoeken aan bewoonde woningen met het oog op een technische interventie dienen te worden gemotiveerd door een technische noodsituatie.

Te respecteren veiligheidsmaatregelen

Alles wordt in het werk gesteld om uw veiligheid en die van onze medewerkers te waarborgen.

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Elke klant moet bij het betreden van het Fonds zijn handen ontsmetten of wassen (hydroalcoholische gel zal ter beschikking staan).
 • Elke klant moet de instructies van het Fonds nauwgezet opvolgen of loopt het risico dat hem de toegang tot het gebouw wordt ontzegd.

Instructies die u moet naleven bij een afspraak

 • Wees op tijd op de afgesproken dag en het uur van de afspraak.
 • Bel aan bij de toegangspoort: een van onze medewerkers zal u komen halen.
 • Afspraak beperkt tot maximaal twee volwassenen.

Wij ontvangen u graag en zorgen voor alle nodige voorzorgsmaatregelen in verband met de veiligheids- en hygiënevoorschriften en het naleven van de ‘social distancing’.

Hulpmaatregelen

Als u ingevolge de COVID-19-crisis nog steeds problemen ondervindt bij het betalen van uw mensualiteit of van uw huur, aarzel dan niet om opnieuw contact op te nemen met onze teams. Zij blijven te uwer beschikking om uw vragen te beantwoorden en u mogelijke oplossingen voor te stellen.

Zorg voor jezelf en je naasten.


Een kredietaanvraag indienen ?

         Neem contact met ons op

Wilt u informatie over onze kredieten?

          Schrijf u in

Nieuw !

Kredieten met een vastedebetrentevoet 
 1,7% (JKP van 1,88% (?)Het JKP vertegenwoordigt de totale kost van het krediet dat de consument op jaarbasis verschuldigd is, rekening houdend met de verschillende kosten die aan de verrichting verbonden zijn. Voor de berekening van dit JKP heeft het Fonds de volgende hypothesen en bedragen gebruikt :
- het totale bedrag van de betaalde interesten;
- de dossierkosten van 60 EUR;
- de schattingskosten van 266,20 EUR voor het schatten van de waarde van uw woning;
- het totaal van de notariskosten (buiten de honoraria) voor het vestigen van de hypotheek;
- er is geen rekening gehouden met een brandverzekeringspremie, waarvan het bedrag nog onbekend is.
Hieronder vindt u een concreet voorbeeld voor de berekening van het JKP:
Bijzondere kenmerken van een krediettransactie
 )
tot
2,5% (JKP van 2,69% (?)Het JKP vertegenwoordigt de totale kost van het krediet dat de consument op jaarbasis verschuldigd is, rekening houdend met de verschillende kosten die aan de verrichting verbonden zijn. Voor de berekening van dit JKP heeft het Fonds de volgende hypothesen en bedragen gebruikt:
- het totale bedrag van de betaalde interesten;
- de dossierkosten van 60 EUR;
- de schattingskosten van 266,20 EUR voor het schatten van de waarde van uw woning;
- het totaal van de notariskosten (buiten de honoraria) voor het vestigen van de hypotheek;
- er is geen rekening gehouden met een brandverzekeringspremie, waarvan het bedrag nog onbekend is.
Hieronder vindt u een concreet voorbeeld voor de berekening van het JKP:
Bijzondere kenmerken van een krediettransactie
 )
 
Hypothecaire kredieten met onroerende bestemming zoals bedoeld in artikel I.9.53/1° van het Wetboek van Economisch Recht, onderworpen aan boek VII, titel 4, hoofdstuk II van dit wetboek en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2008 betreffende het gebruik van de kapitalen die voortkomen van het fonds B2 door het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zijn hypotheekkredieten. Aarzel niet om een afspraak te maken met een van onze adviseurs die u een oplossing op maat van uw project zal voorstellen

 

 

   

 
hypothecair-krediet kopen huurhulp huurwaarborg lening-booster