Krediet energieprestatie

 Verstuur deze pagina Afdrukken

Voorwaarden

Het gebouw waarin de werken zullen worden uitgevoerd moet ten minste vijf jaar geleden voor de eerste keer bewoond zijn geweest.

Het Fonds kent een krediet van maximum €25.000 toe met een jaarrentevoet tussen 0% en 2% voor de financiering van werken met het oog op de verbetering van de energieprestatie van uw woning (?)

Per schijf van €5.000 euro die u ontleent, zal u ongeveer in functie van de terugbetalingsduur, ongeveer volgend maandgeld betalen :

Rentevoet

Op 10 jaar

Op 15 jaar

Op 20 jaar

Op 25 jaar

Op 30 jaar

0%

€ 41,67

€ 27,78

€ 20,84

€ 16,67

€ 13,89

1% € 43,79 € 29,91 € 22,98 € 18,83

€ 16,07

2% € 45,96 € 32,13 € 25,25 € 21,14 € 18,43

 

alle werken waardoor het geschatte of werkelijke energieverbruik vermindert om zo tegemoet te komen aan de verschillende noden die horen bij een normaal gebruik van een woning. Het kan gaan om werken aan, onder andere, warm water, verwarming, afkoeling, ventilatie en verlichting. Hiervoor kunnen verschillende technieken worden gebruikt, zoals: isolatie, technieken om het rendement te verbeteren of een autonome energieproductie.

Ter illustratie : volgende werken zouden kunnen gefinancierd worden door dit deel van het krediet, met dien verstande dat het Fonds zich het recht voorbehoudt om vast te stellen welke werken prioritair zijn:

  • Uw dak isoleren
  • De buitenmuren isoleren
  • De vloer isoleren
  • Vensterramen plaatsen met super-isolerende beglazing
  • Een gecontroleerde mechanische ventilatie plaatsen
  • Een efficiënte gasketel en schoorsteenbuis
  • Een warmtepomp voor de verwarming of warm water
  • Een thermische regeling (thermostatische kranen, kamerthermostaat)
  • Een waterverwarmingstoestel op zonne-energie

Wij verwijzen hier naar de andere kredietvoorwaarden van het Fonds.