Verstuur deze pagina Afdrukken

Cookies

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CVBA

 

BELEID VOOR HET GEBRUIK VAN COOKIES

 

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CVBA, hierna 'het Fonds' genoemd, is een openbare vastgoedbeheerder bevoegd inzake huisvesting die bijdraagt tot de verwezenlijking van artikel 23 van de Grondwet en artikel 3 van de ordonnantie van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode. Zijn opdrachten van openbaar nut worden omschreven in artikel 112 van deze code.

In die context maakt het Fonds voor de werking van zijn website gebruikt van cookies in overeenstemming met en binnen de beperkingen van de geldende wetgeving ter zake, met name de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2005 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en het Wetboek van economisch recht en artikel 129 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Het onderhavige beleid voor het gebruik van cookies werd opgesteld om u meer inzicht te geven in de redenen waarom en de manier waarop de website van het Fonds gebruikmaakt van cookies. Het Fonds heeft deze tekst zo eenvoudig en duidelijk mogelijk opgesteld met respect voor de wettelijke voorschriften. Als u echter vragen hebt over het onderhavige beleid voor het gebruik van cookies en de toepassing ervan, of als u een nalatigheid van het Fonds ter zake hebt vastgesteld, kunt u schriftelijk contact opnemen met het Fonds, via zijn functionaris voor gegevensbescherming op het adres dpo@wffl.be.

 

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdelijk worden opgeslagen op uw computer door de website die u bezoekt. Ze zijn uitsluitend gekoppeld aan uw browser en worden beheerd door de website die u bezoekt.

Aan de hand van de cookies kan de website die u bezoekt, uw computer bij een volgend bezoek meteen herkennen. Zo hoeft u de informatie die u bij een vorig bezoek hebt ingevuld, zoals uw taalkeuze of uw gebruikersnaam, niet steeds opnieuw in te voeren. Met behulp van cookies kan de beheerder van de website die u bezoekt, weten welke pagina's u bekijkt.

De cookies hebben over het algemeen ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch gewist wanneer u uw browser sluit (zogeheten sessiecookies), terwijl andere langer op uw computer blijven staan, soms zelfs tot u ze manueel wist (zogeheten permanente cookies).

 

De website van het Fonds gebruikt drie categorieën van cookies

• noodzakelijke cookies : cookies die de technische werking van de website en de functies ervan mogelijk maken;

• analytische/prestatiecookies : cookies die gegevens verzamelen over de prestaties van de website en hoe u onze website gebruikt. Deze cookies stellen ons in staat om de werking van de website te verbeteren;

• functionaliteitscookies : cookies die ervoor zorgen dat de website uw keuzes onthoudt (zoals uw taal) en verbeterde of aangepaste functies bieden.

 

De website van het Fonds gebruikt de volgende cookies

NOM

PARTNER

PURPOSE

TYPE

LIFETIME

SESS*

Fonds du Logement | Woningfonds - Région de Bruxelles-Capitale | Brussel Hoofdstedelijk Gewest

This cookie is used to manage your login session

technical

session

has_js

Fonds du Logement | Woningfonds - Région de Bruxelles-Capitale | Brussel Hoofdstedelijk Gewest

Used by Drupal to detect if JavaScript is enabled

technical

session

_ga

Google Analytics

Used to distinguish users.

tracking

2 years

_gat

Google Analytics

Used to throttle request rate.

tracking

1 minute

_gid

Google Analytics

Used to distinguish users.

tracking

1 day

__stid

ShareThis

ShareThis cookies to help to share site content on social media sites

third-party

8 mois

__unam

ShareThis

The __unam cookie is set as part of the ShareThis service and monitors clickstream activity, e.g., Web pages viewed, navigation from page to page, time spent on each page. The ShareThis service personally identifies you only if you have separately signed up with ShareThis for a ShareThis account and given your consent. See more at: http://sharethis.com/privacy.

third-party

1 year

_attrb

sharethis.com

 

third-party

4 months

_attrg

sharethis.com

 

third-party

12 months

_attru

sharethis.com

 

third-party

12 months

_gaexp

sharethis.com

 

third-party

2 months

_vwo_uuid_v2

sharethis.com

 

third-party

12 months

fs_uid

sharethis.com

 

third-party

7987 years

mp_eb4c820161

f6ead8054c94e1

4c144900_mixpanel

sharethis.com

 

third-party

12 months

pxcelBcnLcy

t.sharethis.com

 

third-party

session

pxcelPage_c010

t.sharethis.com

 

third-party

6 days

 

Hoe kunt u cookies beheren en deactiveren?

Tijdens uw bezoek aan de website van het fonds wordt u in een pop-upvenster gevraagd het gebruik van cookies te aanvaarden of te weigeren.

Als u dat wenst, kunt u cookies beheren en deactiveren. De manier waarop u dat kunt doen, hangt af van de browser die u gebruikt.

 

Als u het gebruik van cookies weigert of deactiveert, hou er dan rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen of functies van de website van het fonds misschien niet zult kunnen gebruiken, of dat dat uw gebruiksgemak negatief kan beïnvloeden. Merk ook op dat als u cookies standaard deactiveert in uw browser, dat zal worden toegepast voor alle websites die u met die browser bezoekt. U kunt uw browser echter site per site instellen middels uitzonderingen op de algemene regel die u hebt ingesteld.

 

Wijziging van het onderhavige beleid voor het gebruik van cookies

Het kan voorvallen dat het fonds het onderhavige beleid voor het gebruik van cookies moet aanpassen, met name als gevolg van veranderingen in de wetgeving. Die wijzigingen zullen op deze pagina van de website van het fonds worden geplaatst en duidelijk worden vermeld. Als u na de inwerkingtreding van deze wijzigingen op de website van het fonds blijft surfen, betekent dat dat u deze wijzigingen aanvaardt. Als de wijzigingen echter een of meer veranderingen inhouden waarvoor uw expliciete toestemming vereist is, zullen wij de nodige voorzieningen implementeren om die toestemming te verkrijgen volgens de voorwaarden van het Belgische recht.

 

Datum van vankrachtwording: 25 mei 2018