Verstuur deze pagina Afdrukken

Vragenlijst

Het (deel van een) gebouw, gelegen binnen het Gewest, dat in hoofdzaak bestemd is om een gezin te huisvesten en waarvoor de hypotheeklening wordt aangegan.
Inkomens die werden ontvangen in het referentiejaar
Het kind dat regelmatig gehuisvest is bij de aanvrager en dat op de referentiedatum recht heeft op of verkrijger is van kinder– of wezenbijslag. Elk ander kind jonger dan 25 jaar dat regelmatig gehuisvest is bij de aanvrager en waarvan het Fonds meent dat het op de referentiedatum werkelijk ten laste is, als het bewijs wordt geleverd dat het kind recht heeft op kinder- of wezenbijslag of dat het geen inkomen heeft.
De inkomens waarop de berekeningen worden gebaseerd, zijn de belastbare inkomens voor het referentiejaar (2017) die worden vermeld op uw aanslagbiljet voor 2017 (belastingjaar 2018)